...yoghurt alt. gräddflaskor. Två i tvådelad form och L i botten,
Liljedahl/Limmared den ena lite dåligt avfärgad, alltså svagt lila.
Texten på dessa MJÖLKCENTRALEN, men typsnittet lite olika.
Den...