Finns på Sveriges glasmuseum i Växjö
Ett gediget forskningsarbete
Jag kan bara säga, KÖP!