Jag tror inte uret är så gammalt, formen pekar på sent 1800-tal. Det är i slutet av 1800-talet som ankarur börjar tränga undan cylinderuren. Ankardragningen blir vanlig runt 1900, min gissning är att...