Verkar så http://www.tradera.com/sparbossa_icander_stig_lindberg-auktion-53767597