Rörstrands serie Shanghai (1915-25) är lätt att hitta med blå dekor. Enligt Bengt Nyströms Rörstrands serviser ska den också ha tillverkats med grön dekor.
I släkten har vi en komplett teservis med...