Har några fruktknivar av silver(?), stämplarna är okända för mig? Kan någon hjälpa?
180231
180233180232