Den översta är en kanttving, används vid kantskoning av skivor.
Den understa är en hjälptving som användes i kombination med "vanliga"tvingar.