Priset på 699,00 dollar är fortfarande giltigt, eftersom det verkar och verkar vara jämförbart med sina konkurrenter. Det är bara en tanke jag hade. Du kan antingen göra din egen undersökning eller...