handdator

Visa fullständig version : von BERGENPLYNG
2006-01-29, 22:51
von BERGEN

"Sök - ok du skall finna", hetter det.
Det händer, att man finner annat än det, man sökte. - Som då jag för en tid sedan tillfälligt stötte på denna anons i en dansk veckotidning från 1909 (se bild #1).

Ja men ......... von BERGEN? - Svensk punsch?

I förteckningen: Kastrup Glasværk A/S TOLDKONTROLNUMMER i henhold til toldloven af 1924 , står det om denne flaska (se bild #2 och bild #3):
"29 Spiritus 36-18 Benny Golf. "von Bergen" "
- alltså: tullkontrollnr 29 är en spritflaska, som senare än 1924 levererades i storlekarna 18 och 36 cl från Kastrup Glasværk till Benny Golf att brukas till en spritsort, som heter "von BERGEN".

Kann denna "von Bergen" ha samröre med den svenska firman, J N von Bergen, som producerade "punsch, likörer och brännvin"? - Ett besök på von Bergens nyupförda punschfabrik på Karlshamns Museum, där apparater, flaskor och räkenskapsböker m.m. finns, kan kanske ge svar på om man exporterade sprit till Danmark.

Kan några av de svenska "flask-nördarna" hjälpa mig med dette?

NOTER:
Klods Hans 1909,
www.glashistoriskselskab.dk/index.php?option=content&task=view&id=15&itemid=43 (Toldkontrolnumre fra Kastrup Glasværk),
http://www.karlshamnsmuseum.se/ezweb/?Page=2&ID=1 (Karlshamns Museum: "Punsch och Spelkort"),
http://www.karlshamnsmuseum.se/ezweb/?ID=1&Page=2&UPage=1 (Karlshamns Museum: "Mera Punsch").

TAKK til rette vedkommende for hjälp med oversättelse!

Tilföjelse d. 6. februari:

Opslag i gamle telefonböker viser dette:

Telefonnumre i 1909: "Vester" går kun til nr. 1840.

1909 Fagbog under "Agenturer": heller ikke noget!

MEN, i 1910 var der bid:
Jensen Holger, Handelsagent, H.C. Ørstedsvej 35
tlf. Vester 2175

I 1914 var det vokset til:
Jensen-Helvang, Holger Grosserer
tlf. Byen 3050
Kontor & Lager Gaasegade 2
- Privatbolig H.C. Ørstedsvej 35
tlf. Vester 2175

I 1916 var Vester 2175 ikke mere i brug!

- Altså endnu ingen sikre tegn på at Karlshamn-firmaet har forbindelse til den danske flaske.
Jeg har sendt frågan pr. e-mail til Museet i Karlshamn. Om jeg får et svar, så kommer det i denne tråd.

PLYNG
2006-02-06, 23:36
Lyfter denne da jag har tilföjet (bifogat) litt idag.

Björn L
2006-02-07, 21:56
Är det bokstaven J i skölden på den lilla bilden ? Om det är det och jag skulle ha hittat den i Sverige eller närmare bestämt i Värmland så skulle jag troligen mycket tveksamt vika mig från min teori att flaskan var gjord på Liljedahls glasbruk då man här under en period märkte en del av sina flaskor på det viset. Mvh Björn L

PLYNG
2006-02-07, 23:22
Hej Björn

- nej, det står KG (Kastrup Glasvärk) i skölden - och dér er den gjord efter 1924.

Kanske det er 2 familier von Bergen som båda gjorde spiritus. Jeg afventer svar från Karlshamns Museum.

Ballonggreven
2006-02-07, 23:30
Jag förstår inte riktigt din fråga, det var mycket information på en gång, men jag försöker ändå.

Som jag utläser annonsen och informationen så var von Bergen generalagent och antingen inmporterade (bulk) eller licenstillverkade punch från Carlshamn. Punch var en stor exportartikel för Sverige och vinhandlare satte gärna sin prägel både på flaskor och etiketter på de produkter man importerade.

PLYNG
2006-03-23, 19:04
Nu har jeg svar fra Karlshamn Museum. Kommer här med min fråga först:

-------Original Message-------

From: Plyng
Date: 01/27/06 12:03:05
To: karlshamnsmuseum@telia.com
Subject: kontakt med ekspert fra "von Bergens Punschfabrik"


Hej,

- jeg er en dansk "flask-nörd" med interesse i dansk industrihistorie.

I min samling af gamle, danske flaskor har jeg denne:


(bild av flaskan)

som er produceret på Kastrup Glasvärk (när Köbenhamn) efter 1924 til et vin- og spiritusfirma, Benny Golf, i Köbenhamn.

Jeg vil gerne veta om der var kontakt mellem Karlshamn-firmaet J N von Bergen og Kastrup Glasvärk (fik von Bergen producert flaskor der?) eller til Benny Golf (köpte han varer hos von Bergen)?
Der KAN jo väre tale om en helt annan (dansk?) von Bergen i dette tilfälde?

Kan nogen på Karlshamn Museum hjälpe mig med oplysninger (uppgifter)?

Vänlig hälsning

Poul Lyng - se evt. www.danbottle.dk (som just nu er under rekonstruktion)
Holmsland
Danmark


Bäste Poul Lyng!

Ursäkta dröjsmålet men här kommer sent om sider vårt svar på ditt e-mail.
Tyvärr har vi ej några handelsböcker för von Bergen företaget efter det att
staten tog över punschtillverk- ningen 1917. Vi kan därför ej bedöma om
Benny Golf hade någon anknytning till von Bergen.

Dock von Bergen fortsatte rörelsen efter 1917 men sysslade då i Karlshamn
mest med tillverkning av essenser för likörer o dyl och man hade också en ej
obetydlig tillverkning och export av punsch i bl a Köpenhamn. Av en
anteckningsbok som vi har kvar att döma verkar verksamheten ha bedrivits i
Frihamnen i Köpenhamn och varit igång till slutet av 1920-talet. Det talas
om befintligt lager vid olika tidpunkter, ex vis hade man den 20 mars 1928
bl a 10 st 12 but. lådor och 5 ldr med 50/4 but, varmed förmodligen menas
lådor med 12 flaskor resp 50 kvartsflaskor.

Sä mycket talar faktiskt för att den avbildade flaskan varit avsedd för von
Bergens punsch!!

Med vänlig hälsning

Bengt Gabrielson

LS
2006-03-23, 19:32
PLYNG, frågan du ställer är ta mig tusan riktigt intressant, om man verkligen har ett äkta flaskintresse vill säga. Utan detta intresse väljer man sannolikt att läsa andra sidor av detta eminenta forum. Svaret på frågan är också intressant och ställer muséet i fråga i en positiv dager.

Söken och i skolen finna, påstås det i nå´n typ av litteratur, sannolikt är denna uppmaning inte helt fel, kanske är den rent av efterföljansvärd. Ursäkta utsvävningen, men kanske PLYNG och LS har ett framtida samlarmässigt switsch/swatsch på gång. Här finnes nämligen, vilket eventuellt noterats, tre styck märkta danska flaskor vilka kan bortbytas.
Caramba, LS.

PLYNG
2006-04-10, 22:32
CITAT: "Här finnes nämligen, vilket eventuellt noterats, tre styck märkta danska flaskor vilka kan bortbytas." (LS).

Hej LS
Det er noteret. Du er velkommen at kontakte mig pr. e-post. Gerne med fotos.