handdator

Visa fullständig version : PES i DNBruce
2008-02-24, 19:59
I en artikel i Agens Nyheter om antikhandels på nätet omnämns PES:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2206&a=745912