handdator

Visa fullständig version : SirolinÄjth
2007-12-02, 16:51
Hade för mig att namnet varit uppe tidigare, men fann det inte på SÖK. Ett tyskt preparat uppenbarligen. Fann en flaska som haft detta innehåll. Text i glaset på baksidan och delar av en etikett på framsidan, tyvärr går det inte så bra att läsa (vare sig är tyskan eller etikettens skick. Flaskan är ått-kantig, ca 12-13 cm. Tillverkad i Basel.

LasseC
2007-12-02, 19:18
Hej.
Kan det vara det här som Du hittat en flaska efter.

Tiokol [tiåkål; af grek. theion, svafvel],
farm. med., guajakolsulfosyradt kalium,
C6H3(OH) . OCH3 . S03K,
ett modernt kreosotpreparat, afsedt för
tuberkulosbehandling, är ett hvitt, i vatten
lättlösligt, kristalliniskt pulver, som ges
invärtes i form af pulver eller kakor eller löst
till 10 proc. i pomeranssirap, hvilken lösning
säljes under namnet sirolin. Dosen af tiokol
är 2--5 gr. på dagen; af sirolin ges åt barn 1
tesked 3--4 gånger om dagen. Utom vid lungsot
ges medlet vid tarmåkommor hos späda barn, vid
kikhosta, lunginflammation m. m.

Hämtat ur Nordisk familjebok Uggleupplagan.

DG

Äjth
2007-12-02, 23:13
Hoffmann La Roche & CIe är det framställt för och om jag med stöd av det du citerat, läser texten så förefaller detta stämma bra. Innehållet som finns kvar i botten är nog av annan natur, ser brunt o kletigt ut. Regalinen är pålagd efteråt - en riktigt trevlig flaska. Tack Lasse!

LasseC
2007-12-29, 22:26
Kan den här annonsen vara samma Preparatet heter Sirol:confused:
DG

LasseC
2007-12-29, 22:28
När jag läser igenom inlägget tidigare så är det nog inte samma tuberkolosbehandling och hårkurer verkar vara långt ifrån varandra.:D
DG