handdator

Visa fullständig version : ForumreglerBruce
2007-08-02, 21:27
Uppföranderegler:

Vi strävar efter att forumet ska vara ett lärorikt, kreativt och trevligt forum där kunskaper, funderingar och idéer ska få flöda fritt, utan personangrepp och utan avsiktliga förolämpningar. För att uppnå detta mål har vi valt att tillämpa följande uppföranderegler, som innebär att du inte får:

a. posta inlägg som (enligt vår bedömning) är olagligt, hotfullt, kränkande, förolämpande, rasistiskt, sexistiskt eller insinuant, eller på annat sätt agera så att trivseln på forumet påverkas negativt;
b. på forumet eller på andra webbplatser posta inlägg som syftar till att skada anseendet hos forumet eller någon av dess användare;
c. manipulera forumet i avsikt att förändra andras inlägg, göra inlägg i annan användares namn eller på något annat sätt försöka förändra forumet, dess funktioner eller dess innehåll på ett otillbörligt sätt;
d. posta inlägg eller annat material som gör intrång i annans varumärke eller upphovsrätt;
e. posta inlägg eller filer som innehåller virus eller annan skadlig programkod.

Din användning av forumet förutsätter att du följer de regler som beskrivits ovan. Vi förbehåller oss rätten att (och kommer att) övervaka forumet för att tillse att dessa regler följs. Vid överträdelser av dessa regler kan vi komma att, utan förvarning, ta bort inlägg på forumet. I allvarliga fall kan vi även komma att stänga av dig från hela eller delar av forumet samt vidta andra lämpliga åtgärder för att upprätthålla dessa regler.

Behandling av personuppgifter:

Du samtycker härmed till att de uppgifter (e-postadress, användarnamn etc.) du väljer att lämna i samband med registreringen och därefter i samband med din användning av forumet behandlas av oss med informationsteknologi. Det primära syftet med denna behandling är att möjliggöra driften av forumet under och efter den tid du är registrerad användare på forumet. Du kan när som helst ta del av och justera uppgifterna via funktionen ?Profil? på forumets kontrollpanel. Om du önskar avregistrera dig som användare på forumet ber vi dig kontakta forumets administratör. Vi förbehåller oss dock rätten att bevara ditt användarnamn och de inlägg du gjort på forumet även efter det att du avregistrerat dig, eftersom de diskussioner som finns på forumet annars löper en stor risk att bli svårbegripliga.

På Tjänstens webbplats används även s.k. cookies. Syftet med dessa cookies, som kan innehålla personinformation, är att underlätta navigeringen på webbplatsen. Du kan stänga av användningen av cookies i din webbläsare, men du riskerar då att vissa av forumets funktioner inte är tillgängliga för dig.