handdator

Visa fullständig version : Rapport från RAÄ: Bevarande av industriellt tillverkade bruksföremål av metallAnna-Carin
2019-08-13, 12:14
Bevarande av industriellt tillverkade bruksföremål av metall - Material, tillverkning, skador, rengöring och förvaring
Rapport från Riksantikvarieämbetet 2005:1

Hela rapporten finns att läsa online:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288013/FULLTEXT01.pdf

Där kan man läsa om framväxten av några industricentra, teori och undersökningsresultat för olika materialgrupper (silver, nysilver, koppar, mässing, brons, tenn och bly, lödskarvar, zink och zinklegeringar, aluminium, järn och stål), samt deras undersökningar av olika putsmedel.