handdator

Visa fullständig version : Forumet nedsläckt!Bruce
2007-05-19, 22:51
Som många av er noterat har forumet legat nere i nämare 36 timmar.
Detta beroende på ett tekninskt fel hos leverantören.

Detta är den enda information som delgivits oss (förutom ett muntligt löfte att allt skulle varit löst kl 15.00 i fredags:

"Störning på en webbserver - 2007-05-18 10:41:00
Just nu har vi störningar på en webbserver. Vi kommer så fort som möjligt se till så hemsidorna kommer igång igen. Beklagar det inträffade."

Tyvärr kan vi inte kommunicera med medlemmarna på annat sätt än genom forumet. All mejltrafik genereras genom forumet. I annat fall hade vi meddelat vad som förevarit.

Efter detta avbrott SAMT ett tidigare kabelfel kommer vi nu att byta leverantör.

Vi har också lokaliserat problemet med att forumet fungerat segt. Även detta ska åtgärdas.

Vi är glada att forumet är uppe igen och hoppas att allt snart är åter till det normala.

Tack för ert tålamod alla pes-nödiga.

/Admin