handdator

Visa fullständig version : Limmared. Bygden - Bruket - Samhället. 1740-1990.Lars M
2014-11-25, 16:56
Som kindbo i förskingringen borde jag kanske känt till denna 500 sidor tjocka bok, men så icke. Nu fick jag den dock av en mycket god vän och här kan man utöver Limmared läsa om "annexbruken" som fanns under senare delen av 1800-talet i Bollsjö, Strömsfors, Nittorp och Steninge (Halland). Rekommenderas!

prylsnubben
2016-03-08, 14:59
Som gammal (ej ur-do) Boråsare saxar jag ur boka
"Bygdeknallar och stadsköpmän" av Björn Sterner".
"Försäljningen av glas från det år 1740 startade glas-
bruket i Limmared, idag landets äldsta, sköttes ännu
i början av 1800-talet av glasknallar. Deras pass ut-
färdades efter gällande regler av glasbruket. En från
september 1806 bevarad journal, relaterad av Inge-
gärd Vallin, innehåller uppgifter om 154 pass-av dem
var 5 utfärdade för kvinnor, vara en änka och 4 hustrur
som gjorde sina män sällskap. Inte mindre än 44 hade
sin hemort i Länghem, och de övriga representerade
fjorton andra socknar i Kind. Deras lass med;
"åtskillige sorter hwitt och grönt Glas" fördes ut över
hela landet, söderut till Småland och Skåne, norrut ända
till Gästrikland och Ångermanland.