handdator

Visa fullständig version : Oktogonal flaskaprylsnubben
2014-06-22, 21:29
Liten (13cm hög) oktogonal svagt violettfärgad flaska. Även den smala långa
flaskhalsen är oktogonal. Flaskan har ett knackat puntelmärke. Den har ett
lite lustigt slitage, nästan som om den är syrabehandlad, slitaget är tydligast
vid mynningskanten. Kanske slitaget beror på att den har legat i jorden.
Vad kan man tro att denna haft för innehåll, ser ju inte riktigt ut som en
parfymflaska.
PS Slitaget kan förstås även bero på maskindisk:mad:.