handdator

Visa fullständig version : Fråga: Gramvikt på NS?Börje
2010-10-19, 14:23
Hej hopp! Jag undrar lite över varför man stämplade nysilverbestick med vikt. På dom avbildade, matskeden och kaffeskeden står det:
matsked: a.g.dufva 1MA N.S och sedan 15 GR.
Kaffeskeden: a.g.d. 1MA N.S och sedan 4 GR.

Jag förmodar att man inte fick rum med dufva på kaffeskeden så d. är förkortning. MA är uphöjt.

Glad över lite info om dessa.BP hälsar

Qrt.S
2010-10-19, 15:49
Utgångsläget beträffande "nysilver" eller egentligen försilvrat som det heter på riktigt är att inga regler, överenskommelser, stämpeltvång lagstftning, eller därvid jämförbart finns, varken nationellt eller internationellt. Det innebär att stämplarna kan betyda nästan vad som helst. Dessutom är infon i olika fabrikanters stämplar sällan om överhuvudtaget jämförbara.

Det man kan berätta om dina skedar är, att de är gjorda i en gammal 1700-talsmodell som heter "Gammal fransk". Ganska lustigt är att i Frankrike kalla samma modell för "Svensk modell".

1MA bör tolkas som "PRIMA" vad det nu sen innebär , sannolikt kvalitet? N.S. skall tolkas som Nickel Silver men feltolkas oftast som NySilver.

Gram-anvisningar uppgavs av var och envar fabrikant och kan betyda olika saker. Det som det närmast kunde tolkas till är mängden av silver som gått åt vid framställningen av ett visst parti silverföremål. Hur stort partiet var, är ett antagande, kanske ett gross (144). Ju större tal, destu tjockare silverlager är elektrolytyskt påbragt....sannolikt. Påpekas bör att andra tolkningar förekommer.

Kom inte att säga att Axel Gabriel Dufva grundade ett galvanoplastikst (elektrolyisk försilvring) företag i Stockhom 1847. Företaget fusionerades med GAB 1936.

Börje
2010-10-19, 16:49
Jaha, det var ju både snabbt och utförligt beskrivet må jag säga. Betyder fusionen med GAB 1936 att dom här besticken är tillverkade före den tiden?

Qrt.S
2010-10-19, 16:55
Säg den som vet, sannolikt är de gjorda före fusionen. Men som sagt om stämplingen......

Börje
2010-10-19, 17:57
OK, tack för hjälpen!
Jag vet nu betydligt mer än innan jag frågade. PES, det är grejer det!

Hälsar Börje