handdator

Visa fullständig version : Keramik från KvidingePolsson
2010-06-12, 20:04
Boken är skriven av keramikern Tomas Anagrius som själv bor i trakten.
Den har en mästerlig layout med många fina bilder av såväl lergods som krukmakare, lertäkter och krukmakarbostäder m.m. Dessutom finns en signatursida över Kvidingekrukmakarnas signering. Gällande krukmakarnas härkomst, har Anagrius grävt mycket djupt med hjälp av bla kyrkoböcker och all övrig text visar att författaren är mycket mer än lertam.