handdator

Visa fullständig version : CalendariumUlfcar
2010-04-13, 00:22
Jag har en gammal bok som antagligen är någon typ av kalender. Den är från slutet av 1500-talet och omöjlig att läsa för mig. Är det någon som har någon som helst informationen om boken? Den är inte i något bra skick, men så gammal att den ändå borde vara värd något. Jag funderar på att försöka sälja den på Tradera, men vore något annat forum bättre tror ni?

Kaptenen
2010-04-13, 18:29
Ulfcar, i detta fall är jag ganska övertygad efter att ha sett i libris vilka bibliotek som har detta calendarium att det är förnuftigast att kontakta ett auktionshus som har speciella bokauktioner t ex i Stockholm eller i universitetsstäderna Lund eller Uppsala. Jag tror att de har möjlighet att värdera den på rätt sätt, så att den inte slumpas bort på Tradera.
http://libris.kb.se/bib/9500199

Calendarium duplex Christianorvm et Ivdæorvm. Cum prognostico astrologico. På thet ottonde och thet nyonde åhrena öffuer M. D. LXXX effter wår Herres och frelsares Jesu Christi frögderijka födhelses tijdh. Item, någhra prophetier eller gissningar, om werldenes största förwandlingar och ytersta ända, aff then helgha scrifft, sampt andra lärde och gudhfruchtighe mäns böker och scriffter vthdragne. Äre här och tillagde prognostica, öffuer the tiyo åhr, hwilke näst effter thet ottotiyonde niyonde, in til thet 99 inclusivé, föliande äre, på thet korteligaste och enfäldeligaste bescreffne, / aff Georgio Olaj Vpsaliensi. Til Stockholms horizont ... Georgius Olai, -1592 (författare)
Gutterwitz (tryckare, medarbetare)
Tryckt ther sammastädhes aff Andrea Gutterwitz. 1588
Svenska [130] bl., [1] pl.-bl.

Ulfcar
2010-04-13, 21:50
Jag följde ditt råd och skrev till Crafoords auktioner här i Lund med bilder och frågade vad de tycker jag ska göra med den.

Kaptenen
2010-04-13, 23:26
Crafoords är ju perfekt med tanke på kopplingen till Uppsala auktionsverk och författaren Georgius Olai som verkar verkar komma från Uppsala och ärkestiftet.