handdator

Visa fullständig version : ryska bestickgumman11
2009-08-26, 13:48
har fått i min ägo 6 gafflar och 6 knivar
som är ryska så långt har vi kommit
men nu behöver jag hjälp med stämplarna
vad betyder dom???
översta stämpeln finns på gaffeln
den andra på kniven

bwh
2009-08-26, 21:20
Det enda jag med säkerhet kan säga är att gaffeln kostade 2 Rubel 60 Kopek i affär när de var nytillverkade.

De är tillverkade någon gång under "Den Sovietiska Parantesen" i Ryssland, kanske straxt efter det stora fosterländska kriget;)

De är troligen i någon slags legering - det fanns något som brukade förkortas IOMET - juvelerarmetall - och fabriksmärket kan jag inte tyda.:confused:

gumman11
2009-08-27, 05:54
jag är inte så bevandrad i historia .-)
vilket år var det ???

Qrt.S
2009-08-27, 07:51
Det kejserliga Ryssland upphör att existera i om med ryska oktoberrevolutionen 1917. Så grundas 1922 Sojetunionen/CCCP. Sovjet faller på eget grepp 1991. Ryssland, dock inte mera kejserligt utan som republik, återuppstår som statsmakt.

Ditt bestick är kanske gjort 1940-1960. Det är tyvärr bara en hypotes, stämplarna berättar inte framställningsåret.

HgF
2009-08-27, 09:32
Besticket är med största sannolikhet från tiden efter 1960-talet då den Sovjetiska industrin började ägna alltmer uppmärksamhet åt påkostade vardasvaror av den här typen. Lägg märke till att priset är stämplar på varan, vilket säger en del om den obefintliga inflationen, som var och är västvärldens stora spöke och olösliga problem. Det trots allt höga priset tyckar jag dock pekar på en relativt sentida tillverkning.

Jag har en sovjetisk treliters tjockbottnad aluminiumkastrull eller gryta av kvalitet och utförande som knappast ens existerar i väst som är stämplad 2 kopek och en doppvärmare i vinröd bakelit märkt i godset 3 kopek. Bägge är från ca 1960.

Qrt.S
2009-08-27, 10:49
Jaaa... du mycket väl ha lika rätt (eller fel) som jag, svårt att bestämma tidsperioden. Jag baserade min utsago på stilsnittet som ser äldre ut och nu inte riktigt verkar stämma med så modern tid som efter 60-talet, men...?

Men när det nu diskussionen avancerade såhär långt så kan vi ju fortsätta med märkningarna/stämplarna.

ЗШ i oval betyder zavod=fabrik, НЕРЖ. är en förkortning för rostfritt stål, МНЦ är fabrikens namn (vet inte) och Ц förkortning av ordet ЧЕНА (tchena)=pris: 2Rub. 60 Kop.

de' va' de' :)

HgF
2009-08-27, 12:06
Så klart stilen är äldre - och har väl sitt ursprung i 1700- eller 1800-talen och då fanns inte Sovjetunionen. Man kan inte tänka i såda banor när det gäller stilgods. Däremot kan man med rimlig träffsäkerhet följa den Sovjetoska industriella utveckligen i stort då det gäller framställningen av konsumentvaror och då hamnar vi med god marginal efter 1960-talet, det kan till och med handla om 70-80-talen.

FBQ
2009-08-27, 12:33
På 40-talet hade liknande bestick betraktats som borgerliga, och att tillverka sådana modeller hade nog sett som kontrarevolutionär verksamhet och kunnat skicka personen med enkelbiljett till gulag.
Under större delen av Sovjettiden fanns det ganska dogmatiska idéer om vad som fick produceras och hur, det är som HgF säger först mot slutet av 60-talet som det börjar luckras upp.

Qrt.S
2009-08-27, 12:51
Tänka kan man och bör man hur som helst. Att tänka i andras färdigt inrutade mönster och banor kan leda till oanade och ibland helt korkade resultat. Men i dethär fallet ger jag nog efter för FBQ's argumentering är vattentät. Må så vara, efter 60-talet, amen. Påpekar dock att jag sade "kanske" intet annat...

FBQ
2009-08-27, 17:35
Jo - det var inte min mening att gnugga in något, vi kan alla ha fel.
Jag bara ville förtydliga lite av det Hgf skrev, Sovjetunionens planekonomi var noga styrd och inga varor - bestick eller annat kom på marknaden utan att ligga i linje med landet politik (möjligen vissa hantverksalster, men man försökte nog kontrollera den biten med i den mån man kunde).