handdator

Visa fullständig version : Den Swenska frökenFBQ
2009-05-10, 17:32
Köpte på mig den här boken trots ett sentida band, gillade det snygga kopparsticket av "allmänna drägten".
Trodde det skulle vara en samtidsskilldring från 1780 med tanke på just detta, men i stället verkar det vara en schejkroman som utspelar sig i slutet av 1500-talet i Ottomanska riket m.fl. platser :)
Undar om kopparsticket bara råkat hamna där i samband med ombindningen någon gång runt mitten av 1800-talet?

Johan B
2009-05-11, 21:39
Enligt Libris ska den innehålla en plansch, så bilden ska nog vara där.

trevlig bok

FBQ
2009-05-11, 22:40
där ser man... frågan är bara vad Gustaf III:s svenska dräkt har med en svensk adelsdams äventyr i det sena 1500-talets ottomanska rike att göra?
Författaren, Erik Erland Ullman var tydligen prästman och bataljonspredikant för livregementet till häst vid den här tiden... inte den författare av schejkromaner man hade tänkt sig...

Tittade alla fall vilka andra böcker av honom som fanns på libris:
Det olyckeliga fruntimret: en historisk och moralisk lefwernes-beskrifning 1781
En swensk adelsmans äfwentyr, i utrikes orter (andra delen) 1780
En swensk grefwes besynnerliga händelser 1787
Den swenska actricens egen berättelse, om sina ungdoms händelser 1780
I Svensk biografiskt lexicon omtalas också:
En acteurs berättelse om dess ungdomshändelser 1780
Det olyckliga fruntimret, en historisk och moralisk lefvernesbeskrifning 1781
En svensk grefves besynnerliga händelser 1782.

Obeslutsam
2009-10-15, 18:21
Fiktionsprosa.:)