handdator

Visa fullständig version : Div. keramiklitteraturPolsson
2008-08-29, 15:25
Svensk Jugendkeramik av Bengt Nyström, Signum, ISBN 91-87896-57-5 2003

Litteratur om Svensk Keramik En historisk kavalkad och en bibliografi av Bengt
Nyström, Heimdall U&F, ISBN 91-974850-0-4, 2003

Lergodset från Höganäsbolaget 1832-1926 av Ann-Charlotte & Torsten Weimarck, Raster, ISBN 91-87215-543, 2005

Krukmakare och Kakelugnsmakare av Tom Möller, Raster Förlag, ISBN 91 87214 61X, 1999

Krukor och Fat Svenskt krukmakeri under 400 år av Gunnar Lindqvist, Liber,
ISBN 91-38-90083-1, 1981

På grund av lera Fem keramiker från Kullabygden av Stellan Olsson och Arne Axelsson, PA Nordstedt & söner, 1969

Från stenkärle till prydnadskeramik En bok om krukmakartraditionen i Arvika av
Britt Andersson, Hedruns Förlag, ISBN 91-88056-33-3, 1995

Elfstrands krukmakeri i Sjöbo Kulturen i Lund 1990

Kaptenen
2008-08-29, 19:00
Anagrius, Tomas (1982), Något om krukmakeriet i Kvidinge.

Grandjean, Bredo L. (1995), Aluminia Fajancer gennem hundrede år. 2. uppl. Hernovs Forlag: Köpenhamn ISBN 87-590-2291-4

Hård af Segerstad, Ulf (1976), Keramik: Sekelskifte till sjuttiotal. ISBN 91-970070-3-X

Rosdahl, Anders (1999), Den dekorerade jorden: Fajanser ur Malmö konstmuseums samling. Malmö Konstmuseum: Malmö, ISBN 91 88 336 10 3

Thornblad, Ove (red.?), (1989), Nordvästra Skånes Keramiska Sällskap.

Walfridson, Marguerite (1969), [I]Vasboken. Upsala-Ekeby AB: Uppsala

Whybrow, Marion (1996), The Leach Legacy: St Ives Pottery and its influence., Samson & Company, Redcliffe Press Ltd: Bristol ISBN 1 9001778 40 0