handdator

Visa fullständig version : Info: Enkelt litet bildprogram.Raoul Karlsson
2008-08-19, 12:49
LViewPro 1.D2/32

Problem med stora bilder? Problem med att plocka ut detaljer ur bilder?

LView Pro 1.d kan vara Din räddning. LView Pro är ett litet program, som inte ens behöver en installation. Lägg det i en mapp, gör en genväg – klart. Jag har t o m lagt till det på snabbmenyn (högerklick – Skicka till).

Varför använda dyra och krångliga program när LView Pro finns?
Nedan ser Ni menyn File.
Snabbtangenter finns för de vanligaste kommandona t ex:
Öppna [O] Open… och
Spara som [A] Save as… och
Spara [S] Save

Raoul Karlsson
2008-08-19, 12:52
Här ser vi menyn Edit där vi har kommandon som:

Delete [Ctrl+Del] som tar bort bilden i programmet, ej på hårddisken.
Capture, dvs fånga bild, samma som Print Screen-tangenten. OBS [Alt+PrintScreen] fångar aktivt fönster.
Resize [Ctrl+R] förstora/förminska bild
Crop! Har tyvärr inget kortkommando – med detta beskär vi bilder.

Raoul Karlsson
2008-08-19, 12:53
Properties på File-menyn fliken JPEG (Normal)

Compression quality: som standard på 75, vilket räcker för webb-baserade bilder och detta håller ner bildens storlek i kb. Jag brukar halvera strlk på bilder genom att bara öppna och spara bilden igen.

Raoul Karlsson
2008-08-19, 12:54
Har man gjort ändringar och vill ha dem kvar bör man spara dem, och det gör man på fliken Options.

Raoul Karlsson
2008-08-19, 12:58
Ändra strlk på en bild (Resize):
På menyn Edit finns kommandot Resize [Ctrl+R]. Dialogrutan Resize Image ser ut som nedan.
Här ser vi överst, nuvarande (current) storlek på bilden.
Här finns flera alternativ till att ändra bilden :

Genom att skriva in värdet i rutorna New size: (se till att bock finns i Preserve aspect ratio)
Eller genom att flytta skjutreglagen vänster/höger beroende på om man vill ha bilden mindre/större.
Längst ner i dialogrutan finns fördefinierade bildinställningar.

Raoul Karlsson
2008-08-19, 13:01
Beskära en bild (Crop) på menyn Edit.

Leta upp den del av bilden som Du vill klippa ut.
Håll ned vänster musknapp, dra med musen och ”rita” en fyrkant runt det Du vill beskära.
Välj Crop! på menyn Edit. Klart.
Tryck på tangenten [A] (Spara som…) och välj ett nytt filnamn (jag brukar lägga till crop i slutet av filnamnet), då har jag originalbilden kvar.

Raoul Karlsson
2008-08-19, 13:02
Här är en liten del av den stora bilden på 2048x1536 (665kb),
som jag minskade ner till 437x351 (19,0kb)

Raoul Karlsson
2008-08-19, 13:31
Här kommer uppgifter var man kan hämta detta program.

http://www.gullaskruv.se/lviewpro/lviewpro.zip