handdator

Visa fullständig version : Glaskurser!Bay Åkerblom
2005-08-17, 11:37
Glaskurser

Glaskurser som kommer att genomföras under hösten:

10-11 september, Glasets formgivare och tillverkningstekniker i Sverige under 1940-talet till nutid!

8-9 oktober, Det svenska glaset! Glasets formgivning och tillverkningstekniker i Sverige från 1600-talet fram till 1930-talet.

Kurserna är i samarbete med Börje A Y Åkerblom och NBV-Kronoberg och kurserna är förlagda till Växjö.

För mer information kontakta Börje på mail: bay.akerblom@swipnet.se