handdator

Visa fullständig version : DomedagsprofetTingeling
2008-07-12, 21:10
Har läst lite i den här idag och det verkar vara en riktig surkart som predikar om synd, synd, synd. Har sökt lite på kyrkoherde Anders Båld som författaren heter men kommer inte in på wikipedia eller runebergs sidor idag så jag vet inget om honom. Att han anser sig vara guds gåva till mänskligheten står dock klart............ Tryckt 1757.

Mochens_gubbe
2008-07-12, 21:12
Det är väl ingen surkart som predikar om synd. Synd brukar ju vara roligt. :)

Tingeling
2008-07-12, 21:50
Det är väl ingen surkart som predikar om synd. Synd brukar ju vara roligt. :)


För oss vanliga dödliga och icke upphöjda själar :D

men den här gubben anser att ALLT är synd,även om tankarna är ens egna så ligger syndabördan på personen som gör att man tänker på synd. Misstänker att alla kvinnor i hans närhet var otroligt syndiga i hans tankar:rolleyes:

LasseC
2008-07-13, 01:41
Misstänker att alla kvinnor i hans närhet var otroligt syndiga i hans tankar:rolleyes:

Vad trevligt:D:D
DG

Jung_Kee
2008-07-13, 10:46
För oss vanliga dödliga och icke upphöjda själar :D

men den här gubben anser att ALLT är synd,även om tankarna är ens egna så ligger syndabördan på personen som gör att man tänker på synd.

Du menar att jag kan hänge mig åt syndiga fantasier så länge någon annan frammanar dem? Då är det väl bara att tacka och ta emot, bättre ursäkt till närstudium av syndiga företeelser får man inte! Och det från en prost! :D

Kirjanen
2008-07-14, 16:39
Anders Båld, predikant och prost på 1700-talet.
Du har första upplagan av Den korsfäste Christo, andra upplagan kom ut 1785.

Tingeling
2008-07-14, 19:30
Anders Båld, predikant och prost på 1700-talet.
Du har första upplagan av Den korsfäste Christo, andra upplagan kom ut 1785.


Det tackar jag för, hittade bara den 3 upplagan på nätet. Ingen annan information mer än att sonen gav ut boken efter A Bålds död.

FBQ
2008-07-21, 17:05
Jag har den här av samme författare: predikningar från olika församlingar där ha varit präst - tror att jag sett någon biografi över honom på nätet förrut - 1749 var han alla fall i Catharina, 1729-45 på Värmdö. (i brådskan blev bilden usel)

Tingeling
2008-07-21, 17:10
Har du läst någon av predikningarna? Misstänker att de är långrandiga och tråkiga :rolleyes:

FBQ
2008-07-21, 17:12
Kom på att jag hade en till av samme författare - domedagspredikningar är mitt favoritämne :)

FBQ
2008-07-21, 17:13
Jag har läst de flesta - kanske säger mer om mig än predikningarna :) Jag tror jag låter bli att citera något - har för mig att jag citerade Christian Schriever här på PES förrut; det får räcka!

Tingeling
2008-07-21, 17:13
Och du somnar snabbt på kvällen efter en stunds läsning.........

FBQ
2008-07-21, 23:54
Tar hans biografi när vi ändå var inne på ämnet:

Båld, Anders, homilet, f. 1679 i Öregrund, blef 1689 student i Upsala och 1707 magister
utrikes samt prestvigdes 1708 och utnämndes 1716 till komminister vid Storkyrkan i
Stockholm. 1729 blef han kyrkoherde på Värmdön och 1747 i Katarina församling i Stockholm. Död 1751. Som predikant åtnjöt B. ett stort anseende, och hans skrifter intaga ännu ett framstående rum inom den homiletiska literaturen. Bland hans arbeten må nämnas Kristliga betraktelser öfver sön- och högtidsdagars evangelier (1761),
Betraktelser öfver årliga sön- och högtidsdagars epistlar (1767), Handpostilla öfver både
evangelier och epistlar (1769) och Predikningar om den korsfäste Kristus (40 passionspredikningar, 1758 och 1785). Ortodox stränghet, logisk klarhet och stilistisk kärnfullhet äro de utmärkande egenskaperna hos dessa arbeten, hvilkas utgifvande ombesörjdes af sonen Anders Båld, f. 1720 i Stockholm, d. 1780 som kyrkoherde i Maria Magdalena församling derstädes.