handdator

Visa fullständig version : Stor spillkumBallonggreven
2006-02-27, 11:11
32cm i diameter och 13cm hög är denna spillkum i lergods. Den har ingen märkning. Helt fri från nagg och sprickor men med tydligt bruksslitage.
Ett oväntat loppisfynd för 20 spänn. Stod helt malplacerad bland en massa teknikprylar och bråte.

Kan man säga något om ålder och ursprung?

Peter S
2006-02-27, 12:23
Rödbrännande lergods kommer med ganska stor säkerhet från Höganäs-trakten. Det skulle ev. kunna vara upplandsleran också. Denna typ av bruksföremål har tillverkats lite varstans och även i mindre verkstäder för husbehov, så det är svårt att bestämma säkrare än så. De dubbla vita linjerna användes av UE vid serietillverkning av syltkrukor men är troligen ett spritt tema innan dess. Det är lite svårt att se fotringen och undersidan på bilden, men jag skulle gissa på tidigt 1900-tal för denna.

Ballonggreven
2006-02-27, 12:41
Med tanke på att "fyndplatsen" är Skåne så ligger ju Höganäs nära tillhands. Ingen märkning betyder väl i så fall att skålen kommer från någon mindre verkstad? Den är tydligt handdrejad men fotringen ger intryck av halvindustriell tillverkning.

Peter S
2006-02-27, 14:11
Ja, den är troligen "serietillverkad" så tillvida att man haft ett järn till fotringen. I de allra enklaste fallen är skålen bara bortskuren från drejskivan med en tråd men här har man tydligen vänt på skålen och "svarvat" till den med en mall för fotringen. Det är supersvårt att se något på de här små bilderna. Är den delvis glaserad på fotringen? Är det tätsintrat lergods (som poå UE kallades Tersig)?

Jag tror inte att vi kommer särskilt mycket längre i vilket fall här...